Inschrijven en reglement


Inschrijfkosten

  Voorinschrijving Na-inschrijving***
Pupillen (mini (D) t/m A) en junioren (D t/m A) * € 4,00 € 10,00
Wedstrijd senioren en masters** € 8,50 € 10,00
Trimloop / prestatieloop € 8,50 € 10,00

* Zie voor de leeftijdsindeling de website van de Atletiekunie. De leeftijdsindeling voor pupillen C en junioren wijzigt voor iedereen tweejaarlijks op 1 november. Voor pupillen A en B is dat jaarlijks. Minipupillen (D) mogen vanaf 5 jaar deelnemen aan de Bergcross.
** Masters veranderen op hun verjaardag van categorie. In de wedstrijd zijn er prijzen voor de eerste drie in de categorieën senioren V en M, en de masters V35+ en M35,  M45, en M55.
*** Na-inschrijving is ter plaatse tot ongeveer een half uur voor de start mogelijk.

 • Door in te schrijven verklaart u in te stemmen met het reglement Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross dat helemaal onderaan deze webpagina is weergegeven.
 • De Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross kan bij extreme weersomstandigheden worden afgelast. Er vindt dan geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Voornaam op startnummer

Bij inschrijving tot 3 weken van tevoren (voor 8 januari) komt je voornaam op je startnummer.

Bergcross clinics

Voor een goede voorbereiding van uw deelname attenderen wij u op de mogelijkheid om ook aan de Bergcross clinics deel te nemen. Ook de clinics zijn onderdeel van RUN#033, het hardloopcircuit van Amersfoort. U kunt zich ook voorbereiden met hardloopschema's. De kosten voor deelname aan de clinics bedragen € 25,00. Dit is inclusief de deelname aan de Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross. Voor de Bergcross clinics kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.

Gratis deelname Henschotermeer Games

Met uw deelname aan de Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross kunt u GRATIS deelnemen aan de 10 km cross van de wintereditie van de Henschotermeer Games op zaterdag 14 januari 2017 in Woudenberg. Dit kunt u aangeven bij de inschrijving voor de Bergcross. Er is een gezamenlijk klassement met de Bergcross! Voor het combiklassement kan op deze website tot zondag 8 januari 2017 ingeschreven worden. Als je aan zowel de Henschotermeer Games als aan de Bergcross wilt meedoen, kan dat van 8 tot 13 januari 207 alleen nog via het inschrijfformulier van de Henschotermeer Games.

Goed doel

De Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross heeft het initiatief ‘Veilig drinkwater op elke school in Sri Lanka’ als goed doel omarmd. In 10 jaar tijd heeft de Stichting Kansarmen Sri Lanka water- en sanitaire voorzieningen verzorgd voor 155 plattelandsscholen met 70.000 scholieren in de vijf armste provincies van Sri Lanka. Zo wordt de scholieren een gezondere leefomgeving en een beter toekomstperspectief geboden. De eigen bevolking helpt bij de aanleg en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Er wordt samengewerkt met lokale partijen en de lokale overheid. Bekendheid met de lokale omstandigheden zorgt voor snelle, duurzame oplossingen op het arme platteland van Sri Lanka. De Stichting Wilde Ganzen legt voor elke euro die u geeft 50 eurocent bij. Uw gift kunt u bij de inschrijving aangeven. Lees meer over dit goede doel.

INSCHRIJVING KLAVERBLAD VERZEKERINGEN AMERSFOORTSE BERGCROSS 2017

REGLEMENT KLAVERBLAD VERZEKERINGEN AMERSFOORTSE BERGCROSS

 1. De "Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross” wordt georganiseerd door Atletiek Vereniging Altis te Amersfoort en maakt deel uit van hardloopcircuit RUN#033. RUN#033 is een niet commercieel circuit op initiatief van de gemeente Amersfoort en de Stichting Marathon Amersfoort.
   
 2. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels de door hen afgegeven machtiging geïncasseerd.
   
 3. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. Het startnummer bevat een chip voor tijdregistratie.
   
 4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
   
 5. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.
   
 6. De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finishmat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de brutotijd.
   
 7. Deelname aan de Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross geschiedt geheel voor eigen risico. AV Altis, de organisatie en de sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
   
 8. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
   
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
   
 10. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
   
 11. De deelnemer mag het onderdeel waarvoor is ingeschreven wijzigen tot 1 week voor het evenement. De wijziging naar een ander onderdeel kan alleen plaatsvinden als de inschrijvingslimiet van dat onderdeel nog niet is bereikt. Indien hierdoor onvoldoende inschrijfgeld is betaald, wordt een additionele incasso gedaan ter hoogte van het resterende bedrag. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wijzigen is mogelijk via info@bergcross.nl.
   
 12. Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon is niet mogelijk.
   
 13. Bij annulering van uw inschrijving na een termijn van 23 dagen voor het evenement of na aanvang van de clinics worden de inschrijfkosten niet gerestitueerd. Annulering dient te gebeuren via info@bergcross.nl.
   
 14. De wedstrijdleiding en de organisatie hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
   
 15. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders, het weer en/of overmacht kunnen tot afgelasting leiden.
   
 16. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
   
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.